SENIKATA LAGU SEKOLAH


Sekolah Kebangsaan Pekan Nanas
Menuju cita-cita
Rukunegara panduan kita
Jadi rakyat berguna
Sekolah Kebangsaan Pekan Nanas
Amanah kita semua
Pelajaran paling utama
Bidang sukan dibina
Ingin berjasa kepada negara
Ayuh bersama
'Usaha Hingga Jaya'
Sekolah Kebangsaan Pekan Nanas
Menuju cita-cita
Rukunegara panduan kita
Jadi rakyat berguna
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 - 2010
::::::::::::::::::::: 6 TERAS PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006 - 2010 :::::::::::::::::::::

1. Membina negara bangsa melalui pendidikan bertujuan melahirkan warganegara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri glokal, patriotik dan cintakan negara serta menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa

2. Pembangunan modal insan di bawah PIPP memberi tumpuan kepada sistem nilai, aspek disiplin, sahsiah, akhlak dan jati diri pelajar bagi melahirkan tenaga kerja yang kompeten dalam sains dan teknologi, inovatif, kreatif serta boleh dipasarkan.
3. Memperkasakan sekolah kebangsaan (rendah dan menengah) agar sekolah-sekolah itu menjadi pilihan rakyat. Selaras dengan usaha itu, KPM akan melengkapkan SK dengan kemudahan pendidikan yang mencukupi, berkualiti, terkini dan guru terlatih mengikut opsyen serta bilangan staf sokongan mengikut keperluan. Seterusnya, sebagai teras keempat, KPM akan berusaha merapatkan jurang pendidikan dengan membangunkan infrastruktur dan kemudahan khususnya diluar bandar seperti Sabah dan Sarawak.

4. KPM akan memperbanyakkan bantuan kepada pelajar miskin, keperluan khas, kumpulan minoriti, mengurangkan jurang digital serta menempatkan guru terlatih
5. Memartabatkan profesion keguruan bagi memastikan profesion itu dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipertanggungjawabkan dalam pembinaan generasi masa depan. Sebahagian daripada usaha itu ialah menaik taraf maktab perguruan kepada institut pendidikan guru bagi meningkatkan kelayakan guru ke peringkat ijazah.

6. Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan dengan membentuk bahagian kecemerlangan sekolah berasaskan akademik, kokurikulum dan sukan atau bidang-bidang khusus yang lain. Sekolah yang terpilih akan dirangkaikan dengan institusi ternama tempatan dan luar negara dengan menawarkan pelbagai peperiksaan peringkat antarabangsa seperti International Baccalaureate serta dijadikan sekolah contoh.

CITRA SKPN

AKHLAK SESAMA MANUSIA

Hadith :
Abu Burdah r.a berkata :”Rasulullah mengutus ayahku iaitu Abu Musa dan Muaz ke Yaman, Nabi berkata:”Mudahkanlah dan janganlah kamu menyukarkan, Gembirakanlah dan jangan kamu menyusahkan dan berseia sekatalah kamu.”
(Bukhari dan Muslim)

Apakah rasa hati ?

Apakah rasa hati ?

CARI TARIKH LAHIR ANDA DALAM TAQWIM HIJRAH

PANDUAN PENILAIAN PRESTASI BERDASARKAN PEKELILING JPA BIL 4 TAHUN 2002

PENILAIAN YANG OBJEKTIF, ADIL DAN TELUS

7. Pegawai Penilai (Pegawai Penilai Pertama dan Pegawai Penilai Kedua) dan Panel Pembangunan Sumber Manusia bertanggungjawab menentukan penilaian prestasi dilaksanakan secara teratur, objektif, adil dan telus berdasarkan panduan berikut:

(i) penilaian dibuat secara berterusan berdasarkan pencapaian kerja sebenar Pegawai Yang Dinilai sepanjang tahun yang dinilai;

(ii) penilaian tidak dibuat secara tergesa-gesa atau dilakukan di saat akhir;

(iii) penilaian dibuat tanpa dipengaruhi oleh prestasi tahun-tahun sebelumnya;

(iv) penilaian dibuat dengan keyakinan bahawa Pegawai Yang Dinilai merupakan aset terpenting yang perlu dan boleh dimajukan dari semasa ke semasa;

(v) penilaian tidak dipengaruhi oleh faktor yang boleh dianggap sebagai pilih kasih;

(vi) pegawai penilai tidak bersifat terlalu murah hati (lenient) atau sebaliknya;

(vii) pegawai penilai tidak mengambil jalan mudah dengan memberi markah dalam lingkungan pertengahan sahaja; dan

(viii) tidak memberi perhatian yang lebih kepada perkara yang baru berlaku, sama ada bersifat positif atau negatif, yang boleh mempengaruhi penilaian keseluruhan seseorang pegawai.

Sumber : Pekeliling JPA Bilangan 4 Tahun 2002

PEKELILING BERKENAAN PAKAIAN SEWAKTU BERTUGAS

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7/2001 :

Garis Panduan Pakaian Guru Ketika Bertugas Di Sekolah

Sejak kebelakangan ini terdapat guru-guru lelaki di sekolah-sekolah kerajaan yang memakai jubah dan berserban semasa bertugas di bilik darjah atau ketika menghadiri upacara rasmi di sekolah dan di luar sekolah. Dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1985 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam, pakaian jubah BUKANLAH dianggap sebagai pakaian pada masa bekerja bagi pegawai-pegawai awam.

2. Sehubungan dengan itu, jika sekiranya guru-guru ini tidak mahu memakai seluar panjang dan berbaju kemeja (tali leher digalakkan), maka bolehlah mereka memakai pakaian baju melayu lengkap dengan samping atau pakaian baju mirip dengan potongan baju melayu dan dipakai dengan seluar panjang serta bersongkok hitam.

3. Surat Pekeliling ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1985 bertarikh 9 Mei 1985 mengenai Peraturan Pakaian Guru Di Sekolah/Pensyarah Di Maktab Perguruan, Politeknik, Lain-lain Pegawai Dan Kakitangan Perkhidmatan Pelajaran Di Pejabat Pelajaran Daerah Atau Bahagian, Jabatan Pelajaran Negeri Dan Kementerian Pelajaran, yang telah disesuaikan dengan peraturan pakaian masa bekerja dan semasa menghadiri upacara-upacara rasmi bagi pegawai-pegawai awam seperti yang dinyatakan dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1985 bertarikh 18 Februari 1985, yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam.

Sumber : Pekeliling KPM KP(BS) 8591/Jld.XVII (7) 7 Jun 2001

Pekeliling Kegiatan Kokurikulum Pada Hari Sabtu

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8/2005 (PETIKAN..)

3. Sehubungan dengan itu, Mesyuarat Pemuafakatan Pengurusan Pendidikan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Bil. 4/2005 telah bersetuju bahawa:

3.1 Sekolah-sekolah yang telah berjaya melaksanakan program pendidikan (akademik dan kokurikulum ) dalam masa lima ( 5 ) hari bekerja hendaklah meneruskannya; dan


3.2 Sekolah-sekolah yang menghadapi kesulitan untuk melaksanakan program pendidikan ( akademik dan kokurikulum ) dalam masa lima ( 5) hari bekerja disebabkan faktor seperti kekangan masa, ruang, kepakaran dan lain-lain sebab, boleh menggunakan hari Sabtu dengan syarat TIDAK melebihi dua kali Sabtu dalam sebulan.

4. Kerjasama Y.Bhg. Datuk/Dato'/Datu/Tuan/Puan adalah dipohon untuk mengenalpasti sekolah-sekolah yang menghadapi masalah untuk melaksanakan program pendidikan ( akademik dan kokurikulum ) dalam tempoh lima hari bekerja dan memaklumkan kepada Bahagian Sekolah supaya langkah-langkah perlu boleh diambil dengan segera untuk mengatasi masalah tersebut.

5. Sila maklumkan kandungan surat pekeliling ikhtisas ini kepada pegawai bertanggungjawab di Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah/Gabungan, Pengetua dan Guru Besar di bawah pentadbiran Y.Bhg. Datuk/Dato'/Datu/Tuan/Puan.

Sekian, terima kasih.

BEST

John C. Maxwell di dalam bukunya Developing the Leaders Around You mengatakan, pemimpin yang baik dia yang mengamalkan konsep BEST:

Believe in them . Yakin akan kemampuan orang-orang bawahan.
Encourage them. Berikan galakan kepada mereka.
Share with them. Berkongsi dengan mereka.
Trust them. Berikan kepercayaan kepada mereka.

Dipetik daripada buku :Perubatan Islam dan Bukti Sains Moden Edisi Ke-2, Dr. Danial Zainal Abidin, PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

INFO SK PEKAN NANAS

Sekolah Kebangsaan Pekan Nanas merupakan sebuah sekolah Melayu yang dibuka pada bulan Jun , 1946 . Kedudukan sekolah ini dari Jalan Johor , Pontian lebih kurang setengah kilometer .
Tanah sekolah ini telah diwakafkan oleh Tn. Hj. Ibrahim b Abdul Bada’ . Guru Besar pertama sekolah ini ialah En Esa b Baharom yang merupakan guru tunggal semasa itu . Muridnya waktu itu seramai 25 orang . Murid-muridnya dari Kampung Lubuk Sawah , Kampung Pengkalan Raja , Kampung Parit Pasir dan Kampung Batu 26 .

Lembaga Pengurus Sekolah masa itu terdiri :
En Abas b Daeng Matarang ( Pengerusi )
Tn. Hj. Mohd Tahir @ Hj. Ahmad b Hj. Hassan ( Setiausaha )
Tn. Hj. Ibrahim b Abd Bada’ ( Bendahari )
AJK
Tn. Hj. Abdul Rahman b Madon
En. Musa b Mohd Amin
En. Baharuddin b Sufi
Kopral Hashim

Kronologi SK Pekan Nanas :

1949 - Penyerahan bangunan kayu untuk menampung kekurangan tempat belajar hingga darjah empat oleh Tn. Hj. Ibrahim b Abd Bada’.
1950 - Pertukaran nama kepada Sekolah Melayu Pekan Nanas .
1952 - Pembinaan bangunan 4 bilik darjah bercantum dengan rumah guru oleh kerajaan .
1963 - Perasmian oleh DYTM Tunku Ismail b Sultan Ibrahim (TM).
1956 - Pertukaran nama kepada Sekolah Umum Pekan Nanas .
1979 - Sebuah bangunan 8 bilik darjah telah dibina .
1988 - Sebuah bangunan 8 bilik darjah telah dibina .
1994 - Pembinaan sebuah bangunan 8 bilik darjah dan satu blok bilik Kemahiran Hidup untuk kemudahan 700 orang murid .
16 Disember 2003 - Sebahagian kecil murid iaitu lebih kurang 200 orang telah dipindahkan ke SK Batu 24 ( sekolah baru ) di Pekan Nanas .

Informasi SK Pekan Nanas

A. Kemudahan Asas :
2 blok 2 tingkat .
3 blok 1 tingkat
1 blok kantin
1 blok Balai Islam

B. Bilangan murid dan kelas :
Seramai 683 orang .
Terdiri daripada kaum Melayu , Cina dan India
18 buah kelas .

C. Staf SK Pekan Nanas :
40 orang guru
5 orang kakitangan pejabat
2 orang pengawal keselamatan
5 orang pekerja swasta

Visi Kementerian Pelajaran Malaysia
Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

Misi Kementerian Pelajaran Malaysia
Membangun Potensi Individi Melalui Pendidikan Berkualiti

Visi Sekolah
Sekolah cemerlang 2010

Misi Sekolah
Memberikan pendidikan berkualiti melalui pengajaran dan pembelajaran serta pemupukan sahsiah terpuji di dalam persekitaran yang kondusif berbentuk pengurusan dan pentadbiran serta hubungan komuniti yang mampan

Objektif Sekolah
A. Semua murid menguasai kemahiran 3M.
B. Mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik dan kokurikulum.
C. Membentuk murid berakhlak dan berkeperibadian mulia.

Falsafah Sekolah
Semua murid mempunyai potensi yang perlu dikembangkan dengan diberi hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan sempurna tanpa mengira agama , bangsa dan kaum .

LENCANA SK PEKAN NANAS
Lencana sekolah yang berbentuk perisai mengandungi tiga warna merah, kuning dan putih. Cogan kata sekolah “Usaha Hingga Jaya” tertulis pada selempang berwarna putih. Atom yang tertera pada warna merah bermaksud cita-sita sekolah untuk melahirkan pelajar yang maju dalam bidang sains dan teknologi. Buah Nanas pada warna kuning melambangkan kegiatan ekonomi utama tempatan yang dikaitkan dengan sejarah pemilihan nama Pekan Nanas.
Lima bulatan berangkai di bawah lambang nanas membawa maksud bahawa sekolah ini akan terus bergiat dalam bidang sukan untuk melahirkan murid yang sihat dari segi fizikal dan mental.
WAJAH SK PEKAN NANASSTAF SK PEKAN NANAS 2009

En. Md Azman Bin Jayus (Guru Besar)

En. Nordin Bin Solehin (GPK Pentadbiran)

En. Abd. Latiff Bin Ahmad (GPK Hal Ehwal Murid)

Pn. Ruslah Binti Tenang (GPK Kokurikulum)

(GURU)
En. Ahmad Faizal Bin Md. Fauzi
En. Awang Bin Saad
En. Hazri Bin Hashim
En. Mohd Azid Bin Samad
En. Mohd. Ehsan Bin Abd. Rahim
En. Ong Tuan Hee
En. Ruslan Bin Abu Bakar
En. Suhaimi Bin Seratang
En. Sulaiman Bin Shahadan
En. Syaipul Idaham B. Md. Nur
En. Syukri Bin Abd. Jalil
En. Yusof Bin Salleh
En. Zulkarnain Bin Md. Top @ Mohd. Tah
Pn. Ho Hwei Ngoh
Pn. Farina Shilla Bt. Haris
Pn. Hailin @ Hailina Bt. Salekun
Pn. Heldyana Francis
Pn. Hjh Noreha Bt. Hj. Abd. Rahim
Pn. Hjh Suaebah Bt. Paidi
Pn. Isnaini Bt. Moin
Pn. Jamilah Bt. Salleh
Pn. Junaidah Bt. Md. Fadelah
Pn. Midah Vijati Bt. Ahmad
Pn. Noor Azilla Bt. Md. Salleh
Pn. Norhana Bt. Yusof
Pn. Norlia Bt. Mahmud
Pn. Siti Aminah Bt. Mohd. Ali Asenan
Pn. Suhaila Bt. Mohamed
Pn. Suhana Bt. Soid
Pn. Suraiti Bt. Md.Yusop
Pn. Widyanordana Bt. Wan Rahim
Ust. Armizam Bin Sa’at
Ustz. Dewi Hartati Bt. Md. Sidek
Ustz. Ruzaidah Bt. Samat
Ustz. Siti Mariah Bt. Razali
(BUKAN GURU)
En. Md. Mansor Bin Abdul Razak
Pn. Hazlen Binti Samiran
En. Ehsan
En. Haffez Bin Hussaini

SENARAI GURU BESAR SK PEKAN NANAS

1. Tn. Hj. Esa bin Baharudin. ( 1946 – 1956 )

2. En. Hisham bin Abu. ( 1957 – 1978 )

3. Syed Ab. Kadir bin Syed Ibrahim. ( 1979 – 1980 )

4. En. Ismail bin Omar. ( 1980 – 1980 )

5. En. Hashim bin Bahali. ( 1981 – 1983 )

6. En. Abd. Wahab bin Sinullah. ( 1983 – 1985 )

7. En. Zainal Abidin bin Ibrahim. ( 1985 – 1989 )

8. Tn. Hj. Badri bin Idris. ( 1989 – 1994 )

9. Tn. Hj. Samuri bi Komar. ( 1995 – 1998 )

10. Tn. Hj. Jamaluddin bin Omar. ( 8/1998 – 4/2000 )

11. En. Ab. Rahman bin Murad. ( 4/2000 – 6/2003 )

12. En. Abdl. Azis bin Abdullah. ( 11/2003 – 31/01/2005 )

13. En. Marjuni bin Hj. Suradi. ( 01/02/2005 – 31/07/2007 )

14. En. Md Azman bin Jayus ( 01/08/2007 - hingga sekarang)

UPSR 2002 - 2008

Tahun

Mata Pel.

Bil. Calon

A+B+C

%

D+E

%

% Lulus

2002

011 BMK

115

99

86.09

16

13.91

49.56

012 BMP

115

92

80

23

20

014 BI

115

59

51.3

56

48.7

015 MT

115

91

79.13

24

20.87

018 SN

115

81

70.43

34

29.57

2003

011 BMK

120

110

91.67

10

8.33

51.67

012 BMP

120

105

87.5

15

12.5

014 BI

119

65

54.62

54

45.38

015 MT

120

99

82.5

21

17.5

018 SN

120

91

75.83

28

23.33

2004

011 BMK

118

106

89.83

12

10.17

60.2

012 BMP

118

95

80.51

23

19.49

014 BI

118

77

65.25

41

34.75

015 MT

118

95

80.51

23

19.49

018 SN

118

98

83.05

20

16.95

2005

011 BMK

106

101

95.28

5

4.72

56.6

012 BMP

106

92

86.79

14

13.21

014 BI

106

61

57.55

45

42.45

015 MT

106

88

83.02

18

16.98

018 SN

106

88

83.02

18

16.98

2006

011 BMK

102

97

95.1

5

4.9

71.6

012 BMP

102

93

91.18

9

8.82

014 BI

102

78

76.47

24

23.53

015 MT

102

87

85.29

15

14.71

018 SN

102

89

87.25

13

12.75

2007

011 BMK

96

93

96.88

3

3.13

65.6

012 BMP

96

86

89.58

10

10.42

014 BI

96

66

68.75

30

31.25

015 MT

96

80

83.33

24

25

018 SN

96

83

86.46

13

13.54

2008

011 BMK

112

104

92.9

8

7.1

58.92

012 BMP

112

99

88.4

13

11.6

014 BI

112

75

67

37

33

015 MT

112

81

72.3

31

27.7

018 SN

112

87

77.7

25

22.3

Makanan dan Hikmahnya dalam IslamSenarai Makanan Dan Hikmahnya

Roti (khubz)

Roti yang paling bagus ialah diperbuat daripada gandum yang baik dimasak dalam pembakar roti yang bulat. Roti itu dibiarkan sejuk sebelum dimakan, jika tidak kita akan merasa haus bila memakannya. Roti yang sudah lama dan tidak elok akan menyebukan perut. Roti yang terdapat sekam gandum mudah dicernakan. Nabi s.a.w. pernah bersabda "Jangan potong roti dengan pisau. hormatilah roti itu dengan memotong dengan tanganmu kerana Allah menghormati roti itu".

Jintan Manis (anisun)

Jintan manis banyak khasiatnya ianya melegakan kesakitan dalam badan, melancarkan aliran keluar haid, membanyakkan susu dan membuang gas dalam usus. Ianya juga boleh digunakan dalam bentuk serbuk dan disapu disekeliling mata bagi menguatkan pandangan mata.

Epal (tuffah)

Epal yang masam lebih sejuk daripada yang manis. Ianya juga boleh menguatkan organ hati.

Asparagus (hiyawn)

Asparagus berkhasiat bagi membuka sekatan pada buah pinggang dan memudahkan kelahiran anak.

Pisang (mawz)

Pisang boleh menyejukkan badan dan ianya boleh dimakan dengan madu lebah.

Barli (sya'ir)

Barli berkhasiat sebagai penyejuk badan. Rasulullah s.a.w. pernah memberi sup barli kepada orang yg mengidap demam.

Selasih (manis rayhan)

Selasih berkhasiat untuk menguatkan organ hati, memudahkan tidur dengan cara menyapu kepala dengan basil yang dicampurkan air.

Mentega (zubdah)

Mentega khasiatnya memanas dan melembapkan. Baik untuk menghilangkan sembelit. Mentega yang dicampurkan dengan kurma dan madu sejenis makanan yang menghilangkan rasa mengidam pada perempuan hamil.

Bunga kubis (qunnabit)

Sayuran ini sukar dihadam dan bahaya untuk penglihatan.

Chamomile (babunaj)

Kegunaan chamomile ialah melancarkan aliran haid dan kencing. Ianya juga sangat berguna untuk memanaskan badan.

Lobak merah

Kegunaannya memanaskan badan. Ianya juga melancarkan aliran haid dan air kencing.

Biji kopi (qahwah)

Sebagai ubat penyakit buang air besar berdarah, menghilangkan dahaga dan dikatakan menimbulkan kebijaksanaan.

Biji hitam (habb al sauda)

Dilaporkan bahawa Nabi s.a.w. pernah bersabda "Jadilah seperti biji habb al sauda kerana biji ini ubat semua penyakit kecuali kanser dan mati". Adalah dilaporkan juga bahawa Allah Taala menunjukkan bahawa "ia" itu ialah hab al sauda menghapuskan angin dalam usus dan demam. Baik untuk merawat 'leukoderma' dan membuka saluran urat yang halus. Berguna untuk menghilangkan penyakit selesema.

Ayam (dajaj)

Memudahkan penghadaman. membetulkan imbangan badan, baik untuk otak
dan badan, serta mencantikkan rupa paras. Walau bagaimanapun jika dimakan terlalu banyak boleh menyebabkan penyakit sendi dan yang terbaik ialah daging ayam betina yang tidak bertelur.

Kulit kayu manis (darchini)

Kulit kayu manis juga merupakan pemanas badan. Minyaknya sebagai penawar untuk menghapuskan rasa tidak hadam. Ia merupakan campuran (rempah ratus) yang digunakan dalam resepi masakan hampir tiga suku penduduk dunia.

Limau kulit tebal, warna kuning pucat, kurang mengandungi asid
(utrujj)

Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda, "Limau ini adalah seperti mukmin: bagus dirasa dan bagus dihidu". Limau ini menguatkan organ hati serta dapat menjauhkan kesedihan dan bintik-bintik pada kulit, menghapuskan kelaparan dan melambatkan pengaliran dalam hempedu.

Timun (qitta')

Yang masak menghilangkan panas dan menggalakkan pembuangan air kecil. Makan kurma dengan timun muda menambahkan berat badan. Jintan putih (kammun) Jintan putih khasiatnya untuk memanaskan badan. Jintan putih yang direndam di dalam air dan diminum adalah baik untuk mengubat perut yang memulas.

Tamar kering (tamr)

Nabi s.a.w. pernah bersabda, "Rumah yang tiada tamar atau kurma adalah rumah yg tiada bermakanan". Nabi s.a.w. sendiri pernah menanam kurma atau tamar. Kurma hendaklah dimakan dengan badam untuk menghapuskan parut yang tidak diingini.

Terung (badhijan)

Terung hitam menyebabkan keluarnya hempedu. Kecenderungan benda ini mengeluarkan hempedu dapat dibetulkan dengan memakannya bersama daging.

Telur (baydah)

Khasiat telur yang paling baik boleh kita dapati daripada telur ayam (setengah masak atau ?masak) bukan direbus keras. Putih telur melegakan apabila kita melecur atau kulit terbakar dan menghilangkan parut pada kulit.

"Endive" (hindiba)

Khasiat hindiba berubah mengikut musim. Hindiba' pada awal musim adalah yang paling baik dan yang dipenghujungnya sudah tidak berkhasiat lagi. Hadith menyatakan "makanlah hindiba dan janganlah bersendawa kerana sesungguhnya tidak ada satu hari pun titisan air syurga tidak jatuh ke atas hindiba".

Fenugreek (Hulbah)

Nabi s.a.w. pernah bersabda "jika umatku tahu apa yang ada pada hulbah, mereka pasti membeli dan membayarnya dengan emas". Antara khasiat hulbah membantu pengaliran haid dan berguna untuk menyembuhkan sakit perut (memulas).

Buah Ara fig (fin)

Fin kering adalah yang terbaik. Di antara khasiatnya ialah untuk memanaskan badan dan rasanya enak. Nabi s.a.w. pernah bersabda, "Jika anda kata ada buah datang dari syurga maka itulah fin kerana sebenarnya inilah buah syurga". Oleh itu makanlah buah fin kerana khasiatnya menyembuhkan penyakit buasir dan pirai.

Ikan (samak)

Khasiat ikan air tawar lebih baik terutama yang makan tumbuh tumbuhan, bukan yang makan lumpur dan benda-benda seni dalam air. Ikan yang tidak dimasak sukar dihadam dan mengeluarkan ketidak seimbangan badan

Bawang putih (thum)

Bawang putih juga elok untuk memanaskan badan. Khasiatnya membuang gas dan menggalakkan pengeluaran air mani. Baik untuk pembawakan sejuk, untuk mencairkan balgham. Minyaknya digunakan untuk merawat gigitan serangga dan Nabi s.a.w pernah bersabda "Sesiapa yang memakan pohon ini maka janganlah dia mendekati kami dan janganlah sembahyang bersama bersama kami."

Minyak sapi (samn)
Minyak sapi mengandungi banyak lemak. Ia dianggap sebagai penawar racun. Campurkan dengan manisan lalu dimakan dan ianya dipercayai ubat pada makanan.

Halia (zanjabil)

Halia disebut dalam ayat alQuran (ayat 17, Surah Al Insan) firman Allah Taala yang bermaksud "Dan mereka dalam Syurga itu,diberi dari sejenis minuman yang campurannya dari zanjabil". Khasiatnya membantu penghadaman dan memanaskan badan.

Inai (henna)

Terdapat banyak khasiat pada inai. Antaranya menghilangkan bekas calar-calar atau lebam pada badan, menghilangkan sakit kepala, sakit dalam kaki, sakit kuku dan mengelokkan rambut. Inai bersifat sangat panas dan menerbitkan perasaan cinta. Wangian yang terbaik ialah yang diperbuat dari bunga inai.Memakai inai pada kuku, tangan dan kaki menjadi biasaan masyarakat di Timur terutama bagi pengantin baru.

Madu lebah(a'sl)

Madu lebah mempunyai berbagai-bagai khasiat. Madu atau manisan lebah ini apabila dicampur dengan air panas boleh mengubati penyakit cirit birit. Sabda Nabi s.a.w., "Demi Allah yang aku dalam genggaman Nya, minumlah madu. Malaikat akan memohon rahmat pada penghuni rumah yang ada madu di dalamnya. Jika seseorang itu makan madu, seribu ubat masuk keperutnya dan sejuta penyakit keluar darinya." Rasulullah sendiri mengamalkan meminum madu, dengan meminum segelas air yang dicampurkan dengan madu setiap pagi ketika perut kosong. Madu dianggap ibu segala makanan, minuman dan ubatan. Madu yang paling berkualiti ialah madu yang dikeluarkan dalam musim bunga (spring), seterusnya dalam musim panas (summer) dan yang kurang berkualiti adalah madu yang dihasilkan dalam musim sejuk (winter).

Kekacang (a'das)

Semua kekacang mengeluarkan kekeringan. Jenis-jenis kekacang hendaklah dimakan sedikit kerana kalau dimakan dengan banyak ianya tidak baik untuk perut. Ada hadith mengatakan bahawa sesiapa memakan kekacang akan menerbitkan hati yang simpati, mata berair dan menghapuskan kesombongan.

Salad (khass)

Meskipun ianya sejuk, ia dianggap sayuran yang baik untuk dimakan. Ia melembutkan tubuh yang keras dan membantu menyembuhkan penyakit gangguan mental. Salad melemahkan tenaga batin dan terlalu banyak memakannya juga melemahkan penglihatan.

Daging (lahm)

Daging mengandungi banyak khasiat. Dikatakan bahawa orang yang memakan daging selama 40 hari berturut turut tidak akan mendatangkan kebaikan. Dan orang yang tidak memakan daging selama 40 hari berturut- turut juga tidak akan mendatangkan kebaikan. Dengan kata lain makanlah daging secara sederhana. Daging yang paling baik ialah daging kambing. Ianya lebih bersifat panas dan lembab. Daging kambing yang paling baik ialah daging kambing jantan yang berumur satu hingga dua tahun. Adapun daging babi haram dimakan. Terdapat pertelingkahan pendapat mengenai daging kuda sebagai makanan biasa. Ibnu Sina berpendapat bahawa daging unta, kuda, keldai adalah tidak baik dimakan sebagai makanan biasa. Syariat juga melarang memakan daging binatang pemangsa. Dilarang memakan daging binatang pemangsa yang kukunya mencengkam dan menyangkuk.


Sumber: Association of Malaysian Students at University of Southern California

10 Jenis Makanan Antikolestrol1. SOYA

Kacang soya merupakan makanan popular yang diproses untuk mendapatkan kacang soya mengandungi 48% protein, lesitin, vitamin & zat galian.Ia juga dapat menghidarkan penyakit jantung & kencing manis. Kaya kalsium & Mineral yang membantu memecah lemak. Ia membantu menyusutkan kadar Lemak jahat (LDL) dan meningkatkan kadar lemak baik (HDL)

2. KUACI
Kuaci mempunyai kandungan zat besi. Pola pemakanan yang rendah dgn zat besi boleh menaikkan kadar kolestrol LDL sekali gus menghadkan kolestrol HDL. Mulakan pengambilan kuaci jenis tawar seperti dari jenis labu atau bunga matahari untuk menambah zat besi serta mengurangkan kolestrol.

3. BUAH KERING
Antara pelbagai jenis buah kering, limau kering adalah yang paling banyak mengandungi flavanoid. Pengambilannya mampu menyingkirkan lebihan lemak LDL sehingga dapat mengurangkan risiko serangan jantung. Flavanoid juga boleh diperolehi dalam the, brokoli, tomato, bawang serta delima.

4. EPAL
Memakan sebiji epal @ meminum jusnya setiap hari cukup untuk membekalkan khasiat bagi mengurangkan kandungan kolestrol dalam badan. Kanak-kanak yang memakan makanan segera dan kemudian memakan epal @ minum jusnya, sebenarnya menyimbangkan kandungan zat dan mencegah berlaku lemak dalam badan.

5. IKAN TUNA
Termasuk sumber asid lemak omega-3 yang popular, selain salmon dan makarel. Omega-3 secara khusus melindungi tubuh daripada peningkatan kadar kolestrol LDL.

6. KACANG TANAH
Kacang tanah yang dipanggang mengandungi lemak sihat dan kaya dengan vitamin
E. Ia boleh menghalang radikal bebas agar tidak merosakkan kolesterol LDL dan dapat menghindari tubuh daripada serangan jantung.

7. MANGGA
Vitamin C banyak terdapat dalam mangga. Sumber lain : belimbing, kedodong, betik, rambutan, strawberi dan kiwi. Vitamin C berupaya mencegah kolestrol LDL dalam tubuh.

8. KISMIS
Mengandungi sebatian yang mampu menurunkan kolestrol. Sesiapa yang mengamalkan diet dengan 400 kalori kismis setiap hari boleh menurunkan kadar kolestrol dalam darah sebanyak 8%.


9. OAT
Lebih daripada kajian saintifik yang dijalankan telah menunjukkan bahawa pengambilan oat setiap pagi boleh menurunkan kolestrol dalam darah. Serat mudah larut dalam oat boleh mengurangkan risiko penyakit jantung sekiranya dijadikan sebahagian diet rendah lemak & kolestrol anda.

10. JAMBU BATU
Ia mampu menurunkan paras kolestrol dalam badan sebanyak 18.8%. Disyorkan mengambilnya setiap hari dalam jumlah mencukupi bagi memastikan khasiatnya bertindak balas kepada tubuh. Jumlah yang disyorkan ialah 400gm sehari, iaitu sebiji setengah selama empat minggu. Bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan tanpa melupakan diet seimbang, jambu batu adalah pilihan yang sesuai